Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av skyddsvärda träd inom projekt LIFE RestoRED - LIFE19NATSE000172

Länsstyrelsen i Östergötland har inventerat skyddsvärda träd i sex Natura 2000-områden i Östergötlands län, mellan åren 2021–2023. Natura 2000-områdena ingår i projektet LIFE RestoRED vars syfte är att restaurera hotade naturtyper med fokus på igenväxta ängs– och hagmarker och trädklädda betesmarker. För att kunna anpassa planerade restaureringsåtgärder genomförs den första inventeringen innan restaureringsarbetets start. Målet är att sedan följa upp med nya inventeringar efter genomförda restaureringar, om cirka 4 år. Trädinventeringen omfattade grova och gamla träd, döda träd, hålträd och hamlade träd. Inventeringen följde manualen för Naturvårdsverkets metodik för inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=181&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss