Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av markfukt inom projekt LIFE RestoRED - LIFE19NATSE000172

Inom projekt LIFE RestoRED ska på Natura 2000 område Hagebyhöga (SE0230144) ett nytt kalkkärr skapas på före detta åkermark. På en yta på ca 5 ha ska matjord grävas bort så att kalkrika jordlager blottas. Syftet med åtgärden är att skapa en större yta av den hotade naturtypen kalkkärr (Natura 2000 Naturtyp 7230). Som en del av projekteringen och för att se förändringen före och efter åtgärden behövdes en enkel inventeringsmetod för att få en bild över markfuktförhållandena i det ytliga markskiktet inom arbetsområdet.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=190&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss