Inventering av gräsmarker inom projekt LIFE RestoRED - LIFE19NATSE000172

Kråkeryd (naturtyp 6210) och Skruvhult (naturtyp 6270) är två Natura 2000-områden i Östergötland som utvalts för restaurering av gräsmarker inom ramen för projektet LIFE RestoRED. Denna rapport innehåller resultaten från den ”före-inventering” som genomfördes sommaren 2022. Typiska och negativa arter inventerades dels enligt gridmetoden och dels enligt den metod som används inom ängs- och betesmarksinventeringen.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=192&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss