Flytt av flodpärlmussla och effektuppföljning i Bulsjöån, Ydre

Sportfiskarna har följt upp de 1488 flodpärlmusslor som flyttades från Bordsjöbäcken i Jönköpings län till sju lokaler i Bulsjöån i Östergötland 2013-14. Överlevnaden av de vuxna musslorna som satts ut har undersökts liksom den parasitiska fasen i musslornas livscykel. Även andelen gravida individer bland de flyttade musslorna undersökts. Den parasitiska fasen i flodpärlmusslornas livscykel undersöks genom att samla in värdfiskar (öring) och undersöka förekomst av mussellarver på fiskens gälar. Infektionsgraden mellan lokalerna har varierat mellan åren och den har varit relativt låg förutom på lokalerna Bordsjöbäcken och Ånestad. Infektionsintensiteten varierar också mellan lokalerna men även här utmärker sig lokalerna vid Ånestad som de med flest larver per infekterad öring.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=141&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss