Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Årsrapport 2022 Regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Under 2022 har Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld (NCH) haft i uppdrag att fortsatt utveckla regionala resurscentrum för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet har utvecklats mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts av arbetet hittills. Fokus har varit att stötta de fyra län som tilldelats medel från NCH. Länen påbörjade sitt arbete hösten 2021 och har under 2022 fortsatt arbetet med att skapa och utreda förutsättningarna för att kunna inrätta regionala resurscentra i samverkan med myndigheter och andra aktörer i länet. De fyra länen är Västmanland, Skåne, Västernorrland och Dalarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=201&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss