Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Uppföljning av skyddsvärda träd inom LIFE Bridging the Gap

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun samarbetade i projektet Life Bridging The Gap mellan åren 2016–2022. Projektet har haft stöd av Naturvårdsverket och EU:s LIFE-fond. Syftet med projektet var att förbättra bevarandestatusen i 30 Natura 2000-områden i länens mest värdefulla ekmiljöer. För att främja gamla och skyddsvärda träd har igenväxta lövskogsmiljöer och trädklädda betesmarker restaurerats i dessa Natura 2000-områden. För att utvärdera effekten av restaureringsåtgärderna inventerades skyddsvärda träd i utvalda områden före och efter åtgärderna. Trädinventeringen utfördes mellan åren 2021–2022 och omfattade grova och gamla träd, döda träd, hålträd och hamlade träd. I inventeringen ingick även räkning av grova efterträdare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=156&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss