Uppföljning av åtgärder som gjorts för att gynna vedlevande skalbaggar inom projektet LIFE Bridging the Gap

Inom projektet har flera olika skötselåtgärder genomförts för att gynna vedlevande skalbaggar (ekoxekomposter, mulmholkar och veteranisering). Åtgärderna var till för att gynna vedlevande insekter och projektets målarter – ekoxe (Lucanus cervus), läderbagge (Osmoderma eremita) och hålträdsklokrypare (Anthrenochernes stellae). Uppföljning utfördes under säsongen 2021. Det kunde tidigt konstateras att ekoxekomposterna lockar till sig äggläggande ekoxehonor, då ca. två år gamla larver hittades i samband med uppföljningen. I de stora mulmholkarna kunde ingen av de två målarterna, läderbagge och hålträdsklokrypare, påvisas. Det hittades ett exemplar av läderbagge i en veteraniseringsholk, men det råder en viss tveksamhet kring fyndet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=159&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss