Sjögullsinventering i Sommen 2021

Länsstyrelsen i Östergötlands län arbetar med en åtgärdsplan för den invasiva främmande arten sjögull i sjön Sommen. Åtgärdsplanen omfattar såväl Östergötlands som Jönköpings län. Som stöd för åtgärdsplanen har Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB fått i uppdrag att ta fram faktiska underlag genom inventering och inmätning av sjögullsbestånd. Följande rapport redovisar resultatet från denna inventering och ger en beskrivning av sjögull och dess förekomst i sjön Sommen. För varje bestånd görs också en mer noggrann redovisning av artens utbredning och dess spridningsrisk.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Invasiva arter
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=75&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss