Översiktlig inventering av stekelfaunan vid femton anlagda bibäddar i Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har under flera år lagt ut sandbäddar för att skapa boplatser åt vildbin och andra steklar som bygger sin bon i sandmark. För att utvärdera hur dessa bäddar har fallit ut, vilka arter som har bosatt sig i dem och om det finns möjlighet att utveckla och förbättra anläggandet av sandbäddar, gav länsstyrelsen Calluna AB i uppdrag att genomföra en uppföljande inventering av 15 sandbäddar under sommaren 2022. I denna rapport presenteras resultat från inventeringen. Inventeringen visar att sandbäddarna generellt fungerar bra och att rödlistade arter som guldsandbi och stortapetserarbi i flera fall har anlagt bo i bäddarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=127&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss