Landmolluskfaunan i Hagebyhöga före schaktning

På uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland undersöktes hösten 2021 landmolluskfaunan i tre provytor i Hagebyhöga naturreservat och natura 2000-område (SE0230144). Provytorna ligger i ett område som planeras att nyskapas som rikkärr genom bortschaktning av matjord. Undersökningarna var inriktade på att undersöka eventuell förekomst av tre sällsynta grynsnäckor: otandad grynsnäcka (Vertigo genesii), kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo geyeri) och smalgrynsnäcka (Vertigo angustior). Samtliga arter förekommer i Östergötland och i rikkärrskomplexet Hagebyhöga. Ingen av arterna kunde påvisas i provytorna – och det aktuella restaureringsområdet hyser i sitt nuvarande tillstånd inga lämpliga biotoper för dessa arter. Efter schaktning avses faunans utveckling och arternas invandring att följas upp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=59&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss