Kartläggning av statlig närvaro och service 2021

Regeringen har uttalat att det finns behov av att stärka förtroendet för statliga myndigheter och samhällets institutioner genom en väl utvecklad lokal statlig närvaro och service. Utvecklingen går mot fler digitala tjänster, men såväl privatpersoner som företagare har ändå behov av att fysiskt kunna möta myndigheter för att få personlig service. För att kunna förstärka den statliga närvaron och säkerställa ökad koordinering av statlig service och närvaro i landet behöver regeringen ett samlat kunskapsunderlag som beskriver den statliga närvaron i landet. Regeringen har därför gett i uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga den statliga närvaron i länen och kommunerna. Det här är en kartläggning av den statliga servicen och närvaron i Sverige under 2021.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Stat och kommun

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=29&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss