Inventering av småkryp på Omberg 2021 - samt jämförelse med tidigare studier

Denna rapport redovisar den första större inventeringen av evertebratfaunan på Omberg. De metoder som använts är fönsterfällor, färgskålar, slaghåvning och sållning. Därutöver genomfördes bilhåvning, samt i viss utsträckning utdrivning av dynglevande småkryp samt bankning av buskar och träd. Totalt har 45 293 evertebrater artbestämts och det totala antalet funna arter uppgår till 2 209 arter. Bland alla dessa fynd finns åtskilliga rödlistade arter samt 127 nya arter för landskapet (provinsen) Östergötland. Dessutom fyra nya arter för Sverige samt två nya arter för Norden. Denna rapport sammanfattar denna inventerings resultat, men det görs också en jämförelse med tidigare genomförda inventeringar. Dessutom summeras alla gjorda fynd av evertebrater på Omberg.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=110&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss