Fysisk planering i förorenade områden – hantering vid oförändrad markanvändning samt vid förorening utanför planområdet

Mark ska vara lämplig för det ändamål den planläggs för och detta prövas inom ramen för den kommunala planprocessen. När bebyggelsebehovet ändras kan till exempel områden som tidigare använts för industriella ändamål omvandlas till bostadskvarter. I och med att kommunen antar en detaljplan gör kommunen bedömningen att området är lämpligt för ändamålet. I arbetet med att säkerställa markens lämplighet är föroreningar en aspekt att ta hänsyn till. I denna PM har vi valt att lyfta två områden där det många gånger kan uppstå frågetecken kring hur långtgående krav som går att ställa. Meningarna kan också skilja sig åt mellan de som arbetar med fysisk planering och de som arbetar med miljötillsyn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Mark
  • Miljö
  • Samhälle
  • Planfrågor - PBL
  • Rådgivning
  • Samhällsplanering
  • Stat och kommun

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=65&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss