Flygbildstolkning inom LIFE Bridging the Gap

Ekmiljöer tillhör de mest artrika miljöerna i svensk natur. Fler än 1000 arter är mer eller mindre beroende av trädslaget ek för sin överlevnad. LIFE Bridging the Gap är ett EU-finansierat projekt som syftar till att utveckla och bevara naturvärden i ekmiljöer inom 30 Natura 2000-områden. Projektet genomförs gemensamt av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun. Riktade skötselåtgärder har genomförts för att överbrygga glappet i tid och rum för arter knutna till ekmiljöer. Bland dessa åtgärder ingår restaurering i form av röjning av igenväxta betesmarker. Flygbildstolkning har utförts i 16 områden skyddade som Natura-2000. Dessa områden tolkades före och efter restaureringsåtgärder, där åtgärderna utfördes mellan åren 2017–2021.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=162&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss