Åtgärdsplan Sommen 2022

Invasiva främmande arter bedöms i dagsläget som ett av de största hoten mot biologiska mångfald samt orsakar svåröverskådliga ekonomiska och tekniska konsekvenser. Detta ställer höga krav på länsstyrelserna som är operativmyndighet samt tillsynsmyndighet och ansvarar för utrotningsåtgärder mot EU-listade arter. Det finns även ett otal problematiska invasiva främmande arter som ännu inte omfattas av några regler. För att effektivt hindra invasiva främmande arter att etablera sig i Sverige är förebyggande åtgärder samt snabb upptäckt och effektiva motåtgärder de viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärderna. Därför är det viktigt att arter som sjögull (Nymphoides peltata) tidigt bekämpas i våra sjöar och vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Invasiva arter
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=78&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss