Strategi för formellt skydd av skog i Östergötland

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen har ett regionalt uppdrag att skydda skogar med höga naturvärden. Det sker genom att inrätta naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Dessa formellt skyddade områden ska tillsammans med skogsbrukets generella naturvårdshänsyn och frivilliga avsättningar, bidra till att Sverige uppfyller nationella och internationella åtaganden om att långsiktigt bevara skogarnas biologiska mångfald. Strategin utgår från riksdagens och regeringens miljömål. Strategins syfte är att vara ett verktyg för Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen för att kunna genomföra ett resurseffektivt och naturvårdseffektivt skyddsarbete i dialog och samverkan med markägare, skogsnäring, naturvårdsorganisationer och friluftsorganisationer.

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Friluftsliv
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skogsbruk
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2020_21&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss