Program för regional miljöövervakning i Östergötlands län, 2021-2026

Miljöövervakning visar hur det står till med vår miljö och om vi är på väg åt rätt håll. Vi får underlag för att följa upp åtgärder, miljömål och miljökvalitetsnormer. Undersökningar ger oss viktig information om hur miljön förändras över tid och signaler om nya miljöhot. Resultaten från miljöövervakningen är därför grundläggande för miljöarbetet i stort. De flesta undersökningar som genomförs av Länsstyrelsen Östergötland utförs i samarbete med andra aktörer. Viktiga samarbetspartners är till exempel nationella myndigheter, andra länsstyrelser, kommuner samt vatten- och luftvårdsförbund. Samarbete är viktigt för att vi ska få en helhetsbild av miljötillståndet. Den regionala miljöövervakningen justeras vart sjätte år för att anpassas till nya krav och förändringar i omvärlden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2020_24&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss