Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Pharmaceuticals in the Baltic Sea Region - emissions, consumption and environmental risks

Läkemedelsrester är vitt spridda i miljön. Vissa läkemedelssubstanser förekommer i nivåer som utgör en risk för organismer som lever i vatten, bottensediment och i jord. Detta visar resultat från det treåriga projektet Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) som finansierades av EU:s Interreg Baltic Sea Region Program. Syftet med projektet var att minska spridning av läkemedelsrester till Östersjön. Länsstyrelsen Östergötland deltog i projektet tillsammans med andra myndigheter, forskare och avloppsreningsverk från sju östersjöländer. Projektet delades in i fyra arbetspaket med fokus på (1) utsläpp, miljörisker och konsumtion av aktiva läkemedelssubstanser, (2) avancerad rening av avloppsvatten, (3) uppströmsåtgärder och (4) scenarier, slutsatser och handlingsplan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • EU och internationellt
  • Miljö
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=130&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss