Inventering av grön flodtrollslända, grön mosaikslända och hårig strimbock 2019

För arter som ingår i EUs habitatdirektiv ska bevarandestatus rapporteras till EU vart 6:e år. För att på nationell nivå samla in tillräckligt med data för att kunna uppskatta populationsstorlek, utbredningsområde och status för de ingående arterna bedriver Naturvårdsverket så kallad biogeografisk uppföljning. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar på uppdrag av Naturvårdsverket för biogeografisk uppföljning av delsystemet ”Trollsländor och dykarskalbaggar”. Under 2019 genomfördes inventeringar i norra Norrland av två av arterna i delsystemet, grön flodtrollslända Ophiogomphus Cecilia och grön mosaikslända Aeshna viridis, samt en art som förväntas bli en del av delsystemet, hårig strimbock Macroplea pubipennis . I denna rapport redovisas resultaten från inventeringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2020_11&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss