Ett decennium av naturvårdsbränningar -samlade erfarenheter från Länsstyrelsen i Östergötland

Rapporten riktar sig i första hand till andra länsstyrelser, kommuner, företag och entreprenörer som är intresserade av naturvårdsbränning som skötselmetod i barrskog. Syftet med rapporten är att samla ihop kunskapen från våra erfarenheter, ta tillvara på det som är bra och även tänka igenom hur vi vill jobba i framtiden. På Länsstyrelsen Östergötland har vi jobbat aktivt med brand som naturvårdsåtgärd i ett decennium. Vi tycker att det efter 10 år är ett bra tillfälle att stanna upp och utvärdera vad som har hänt under dessa år. Vi har genomfört 14 naturvårdsbränningar, lärt oss mycket, skapat goda samarbeten och spridit kunskap. Branden är en av de viktigaste krafterna som formar en naturlig skog och många arter är beroende av den specifika miljön som skapas.

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kunskap
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2020_19&context=27