Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rödlistade kärlväxter i Östergötland. Utvecklingstrender under 1995-2017

Denna rapport är resultatet av det stora ideella arbete som våra floraväktare gör i Östergötlands län. Varje år besöks och inventeras 300–500 lokaler för hotade kärlväxter och den information som samlats in ligger till grund för denna rapport. Sedan ett par decennier ingår floraväkteriet i Östergötland i den regionala miljöövervakningen av länet. I rapporten har vi valt ut ett antal kärlväxter som representerar vissa naturtyper som till exempel lövskog, barrskog, ängs- och hagmarker. Med hjälp av florväktarnas insatser kan vi sedan avläsa trender för dessa arter inom respektive naturtyp. Den generella trenden för kärlväxterna i denna rapport är starkt negativ. Antalet lokaler minskar och även individantalen på lokalerna har en vikande trend.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2019_15&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss