Inventering av fiskförekomst med eDNA i Svartån, Östergötlands län

Akvatiskt miljö-DNA eller eDNA har under det senaste decenniet visat sig vara ett lovande verktyg för inventering av vattenorganismer för miljöövervakning. Metoden bygger på det faktum att alla levande organismer kontinuerligt avger genetiska avtryck i form av slem, avföring, respiration, svett och döda celler i vattenmiljön. Ur en halvliter vatten kan detta genetiska material utvinnas och genom molekylära analyser ange vilka arter som finns sig i vattenmiljön, utan att man varken behöver se dem eller fånga dem. Eftersom eDNA i vatten är kortlivat ger analyserna en bild av artförekomst i nutid. AquaBiota har på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland utfört en pilotundersökning av fiskarternas förekomst i Svartån med hjälp av akvatiskt eDNA genom flerartsstudie (metabarkodning).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

 • Djur
 • Energi
 • Klimat
 • Fiske
 • Fiskerinäring
 • Hotade arter
 • Jakt
 • Miljömål
 • Natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2019_11&context=27