Hättorpsåns vattenförekomst - naturvärden dammar och vattenkraftsanläggningar

Rapporten beskriver Hättorpsåns vattenförekomst ur ett naturvårdsperspektiv. Hättorpsån hör till de värdefullaste vattendragen inom denna del av Östergötland. Den rinner genom de norra delarna av Motala kommun och ligger inom den norra delen av Motala ströms avrinningsområde. Rapportens fokus ligger på nutida och historiska limniska naturvärden samt befintliga dammar och vattenkraftsanläggningar och dess påverkan på naturmiljön. Men även historik, ägoförhållanden, vattenrätt och förslag på åtgärder för att minska påverkan och gynna vattendragets naturvärden. Utredningen har tagits fram av Jonas Edlund, Litoralis Natur AB, på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2019_9&context=27