Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hättorpsåns vattenförekomst - naturvärden dammar och vattenkraftsanläggningar

Rapporten beskriver Hättorpsåns vattenförekomst ur ett naturvårdsperspektiv. Hättorpsån hör till de värdefullaste vattendragen inom denna del av Östergötland. Den rinner genom de norra delarna av Motala kommun och ligger inom den norra delen av Motala ströms avrinningsområde. Rapportens fokus ligger på nutida och historiska limniska naturvärden samt befintliga dammar och vattenkraftsanläggningar och dess påverkan på naturmiljön. Men även historik, ägoförhållanden, vattenrätt och förslag på åtgärder för att minska påverkan och gynna vattendragets naturvärden. Utredningen har tagits fram av Jonas Edlund, Litoralis Natur AB, på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2019_9&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss