Effekter på fågellivet av åtgärder inom LIFE Coast Benefit

Under ett 6-årigt naturvårdsprojekt har länsstyrelserna i Kalmar, Södermanland och Östergötland restaurerat och vårdat naturmiljöer inom Natura 2000-nätverket med stöd av EUs LIFE-fond och Naturvårdsverket. Ett av syftena med projektet har varit att gynna ett rikt fågelliv i kustområdet. En rad åtgärder har genomförts för att öppna upp strandängar, röja igenvuxna småskär, återskapa kustnära våtmarker och begränsa predation på fågelungar genom minkjakt. Sammantaget förefaller åtgärderna varit gynnsamma för de lite mer specialiserade kustfåglarna och strandängsfåglarna, medan sötvattensfåglar och arter som lever en stor del av sina liv i högre gräs- och vassvegetation gått tillbaka.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • EU och internationellt
  • Kunskap
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2019_26&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss