Slutredovisning av åtgärdsprogram för finnögontröst, Euphrasia officinalis ssp. officinalis 2008-2017

Åtgärdsprogrammet för finnögontröst Euphrasia officinalis ssp. officinalis 2008–2012 är ett vägledande dokument för bevarande av finnögontröst. Länsstyrelsen Östergötland har ansvarat för att ta fram och koordinera programmet nationellt. I föreliggande dokument redovisas genomförda åtgärder, resultat och måluppfyllelse under gångna programperioden. Finnögontröst är knuten till välhävdade och ogödslade gräsmarker. En stor andel av förekomstlokalerna sköts via EU:s miljöersättningar, vilket gör att kostnaden för skötsel blir relativt låg. Den totala kostnaden för genomförandet av programmet uppgår därför bara till hälften av vad som anges i programmet. Många av lokalerna övervakas via floraväkteriet och kunskapen om artens status är relativt god.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2017_23&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss