Narkotikaspår i avloppsvatten 2018

Det regionala ANDT-rådet erbjöd samtliga länets kommuner att delta i mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten under 2017-2018. Samtliga länets kommuner beslutade att delta. Tre provtillfällen genomfördes under 2018 och analyserades av Swetox i Södertälje. Mätningarna säger inget om hur många som använder narkotika i respektive kommun. Mätningarna kan endast visa hur många mikrogram/kubikmeter vatten per 1 000 invånare som finns i avloppsvattnet. Det innebär att det inte heller går att utläsa något om ålder eller kön på användarna. Det mätningarna visar är att det finns spår av narkotika i samtliga deltagande kommuners avloppsvatten. Liksom föregående år är cannabis vanligast förekommande men även spår av amfetamin, vilket återfinns i varierande omfattning i samtliga kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2018__2&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss