Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia i Pite älv - inventering inom biogeografisk uppföljning 2018

För arter som ingår i EUs habitatdirektiv ska bevarandestatus rapporteras till EU vart 6:e år. För att på nationell nivå samla in tillräckligt med data för att kunna uppskatta populationsstorlek, utbredningsområde och status för de ingående arterna bedriver Naturvårdsverket så kallad biogeografisk uppföljning. Under 2018 genomfördes en inventering av en av arterna, grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia, vilken syftade till att undersöka om arten finns i Piteälven. I denna rapport redovisas resultaten från inventeringen. Grön flodtrollslända eftersöktes på 17 lokaler i Piteälven från Böle nära älvens mynning och ca 100 km uppströms 1-2 augusti 2018. Inventeringen kunde för första gången någonsin påvisa förekomst av arten i Piteälven.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2018_13&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss