Fysisk planering och förorening av klorerade lösningsmedel. Information och råd

Hanteringen av förorenade områden har visat sig bli en allt viktigare del av arbetet med fysisk planering. Platser som tidigare använts för industriverksamheter sammanfaller ofta med områden som nu är intressanta att exploatera. Det är därför angeläget att utredningar och provtagningar kan starta i så god tid att det är möjligt att få fram tillräcklig information om föroreningsproblematiken under de olika skedena i planprocessen. Förorenade områden som är orsakade av klorerade lösningsmedel innebär extra stora utmaningar när det gäller undersökningar och efterbehandling. Det är därför extra viktigt att alla inblandade parter har kunskap om och förståelse för vad som krävs vid hantering av denna typen av föroreningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2018_7&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss