Elprovfiske 2015-2017

I Östergötland har det sedan 2003 årligen genomförts elfisken inom den regionala miljöövervakningen. Denna rapport samlar först och främst resultat från fisken mellan 2015–2017, men visar även hur det har sett ut längre tillbaka. Under perioden 2015–2017 har det sammanlagt genomförts nästan 125 stycken elfisken i totalt drygt 60 lokaler i länet. Miljöövervakningsprogrammet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommuner och andra intressenter såsom fiskevårdsområden. Samtliga elfiskeundersökningar har utförts med den standardiserade metodik som finns utarbetad för undersökningsmetoden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2018_3&context=27