Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tillståndet för skyddsvärda träd i Sydöstra Sverige - Resultat från regional miljöövervakning av skyddsvärda träd

Grova och ihåliga träd är en av de artrikaste miljöerna i naturen. De träd av denna typ som vi har i dag är bara en spillra av vad som förr fanns i våra skogs- och jordbrukslandskap. Därför är de organismer som lever i dessa miljöer idag till hög grad hotade och en del av dem upptagna på den nationella rödlistan. Detta är anledningen till att åtta länsstyrelser gick samman och startade en övervakning av dessa träd som här benämns ”Skyddsvärda” träd. För att kallas ett skyddsvärt träd skall stammen vara grövre än 80 centimeter i diameter eller ha håligheter samt med en stam grövre än 40 cm i diameter. I andra sammanhang krävs det dock att trädet är 100 cm i diameter för att kallas skyddsvärt.

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=251&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss