Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Slutredovisning av ÅGP för vildbin

Länsstyrelsen Östergötland har ansvarat för att ta fram och koordinera åtgärdsprogrammen ”Vildbin på ängsmark” och ”Vildbin och småfjärilar på torräng”. Programmen omfattar totalt 20 arter av solitära vildbin och tre arter av småfjärilar och har gällt under perioden 2011-2016. I föreliggande rapport redovisas genomförda åtgärder, resultat och måluppfyllelse under gångna programperioden. Omfattande skötsel- och restaureringsåtgärder har genomförts för arterna under programperioden. Åtgärderna har till stor del finansierats via andra medel än de riktade medlen från Naturvårdsverket och i samverkan med andra viktiga aktörer såsom Trafikverket. Det finns flera exempel på lyckade åtgärder där snabb respons av arterna konstaterats. Nationellt sett bedöms dock bara fyra av arterna ha ökat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_11&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss