Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Denna informationsskrift vänder sig i första hand till dig som avser att söka ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet vid Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötlands län, vars prövningsområde omfattar Östergötlands och Jönköpings län. Syftet med skriften är att ge en bild av hur tillståndsprocessen går till samt vad som bör finnas med i ansökningshandlingarna. På sista sidan finns upplysningar om var man kan gå vidare för att få ytterligare information. Denna informationsskrift finns även tillgänglig på länsstyrelsen Jönköpings webbplats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__3&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss