Inventering av vägkanter i Östergötland 2015 - kartering och inventering av vägkanter med höga naturvärden

I föreliggande undersökning har ett antal vägsträckor i anslutning till platser med redan kända naturvärden och i värdetrakter för sandmark och torräng valts ut för kartering av naturvärden med fokus på vildbin och dagfjärilar. Syftet är att ta identifiera värdefulla vägsträckor och ge förslag på hänsyn och skötsel av dessa. Undersökningen är ett samarbete mellan Trafikverket och Länsstyrelsen Östergötland och har finansierats av Trafikverket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_9&context=27