Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uppföljning av död ved i några av Östergötlands barrskogsreservat 2013-2014

Uppföljningen av död ved i Östergötlands naturreservat kompletterar och regionaliserar den nationella bild som finns. Det stämmer att grov ved och nedbruten ved är det största bristerna men efter stormarna har stora tillskott av granved skett. Detta gäller dock inte tallved som är en fortsatt bristvara och särskilt vissa kvalitéer som färsk död tallved, men även senvuxen tallved, tallved som dött stående samt solbelyst död tallved pga det ökade graninslaget generellt. Det finns därför behov av att skapa färsk tallved, även grov, samt att bygga upp förekomsten av torrakor och tjärimpregnerade (skadade) träd och inte minst att genom brand eller brandkompenserande åtgärder hålla många tallmiljöer ljusa och varma.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_25&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss