Jordbruk och vattenmiljöer i ett förändrat klimat (JoVaK)

Klimatet förändras och det påverkar förutsättningarna för jordbruksproduktionen och vattenmiljöerna. Syftet med projektet var att undersöka hur jordbruket och vattenmiljöerna påverkas av ett förändrat klimat, och utifrån resultaten föreslå åtgärder som både främjar produktion i jordbruket samt bidrar till god ekologisk, kemisk, och kvantitativ status i länets vattenmiljöer. Genom att utveckla ett arbetssätt där man ser utifrån flera synvinklar och intressen ska rätt åtgärder placeras på rätt plats med hänsyn till vattendragens ekologi, jordbrukets produktion och förändrade klimatförutsättningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_22&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss