Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Återintroduktion av flodpärlmussla i Bulsjöån 2014

I juni 2013 utfördes den första återintroduktionen av flodpärlmussla i Bulsjöån (Bergengren, Johansson 2013). 1000 musslor sattes då ut i åns nedersta del vid Visskvarn nära utloppet till sjön Sommen. Återbesöken tydde på hög överlevnad (10 observerade döda individer) och att musslorna verkade trivas. I maj 2014 gjordes en undersökning av glochidieinfestering (Wengström 2014) vilken påvisade infesterade öringar, om än i låg grad. Den andra återintroduktionen av flodpärlmussla till Bulsjöån ägde rum den 17 juni 2014 vid Ånestad, en bit uppströms Östersjön. Vid detta tillfälle flyttades 488 musslor som placerades ut på 3 i förväg utvalda lokaler. Förhållandena för introduktionen bedömdes som mycket bra vilket också återbesöken tyder på då inga döda musslor påträffats hittills.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_13&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss