Utsättningsprogram rödlistade grynsnäckor

För att i stärka bestånden av otandad grynsnäcka, Vertigo genesii och Vertigo geyeri i östgötska rikkärr planerar Länsstyrelsen Östergötland utsättningar av dessa två arter under 2015. Arterna är inte fridlysta, men har särskild skyddsstatus enligt EU:s Art- och habitatdirektiv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__17&context=27