Uppföljning av markblottor vid E4

Utvärderingen visade att 99 arter, 51 växtarter och 48 insektsarter, påträffades i en eller flera blottor. Bland insekterna dominerade gaddsteklar med flest arter inom familjerna rovsteklar, vägbin, sandsteklar, myror och långtungebin. Flera arter av svävflugor, köttflugor, juvelvingar och praktfjärilar påträffades också. Bland de påträffade arterna var de flesta ekologiskt kopplade till öppna varma sandmiljöer eller torräng. Några arter med koppling till brynmiljö påträffades.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__16&context=27