Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Öka reproduktionen av vårlekande och varmvattenälskande fiskarter i Östergötlands skärgård

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2011 drivit projektet ”Klassning och skydd av lekområden för fisk” med medel från Havsmiljöanslaget. Målsättningen med projektet har varit att utvärdera åtgärdsmöjligheter för ökad rekrytering av vårlekande och varmvattenälskande fiskarter, så som abborre och gädda, i Östersjön. Samt att i möjligaste mån föreslå och initiera lämpliga åtgärder som främjar, skyddar och ökar kunskaperna om rekryteringen av dessa arter längs Östersjökusten. Denna rapport har försökt ta ett helhetsgrepp på de frågor som rör rekryteringen av bland annat abborre och gädda. Inom projektet har åtgärdspotentialen för en rad kustmynnande vattendrag utvärderats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Klimat
 • Fiske
 • Fiskerinäring
 • Föreningar
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Natur
 • Näringsliv
 • Skärgård
 • Vatten
 • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_21&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss