Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöövervakning med hjälp av geografisk analys

Målet har varit att genomföra en geografisk analys av framförallt jordbruksdata för att skapa en förståelse för de processer som driver miljöförändringar i odlingslandskapet. Försöket omfattar fem delar, Skötsel av ängs- och betesmark, Betesdjurstillgång, Jordbruksmark som tas ur produktion, Våtmarker och Grödafördelning. Pilotprojektet visar att det finns stor potential inom geografisk analys för att förklara miljöprocesser. Tillgänglig statistik håller överlag hög kvalitet, är riksomfattande och lämpar sig väl för geografiska analyser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__10&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss