Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Läget i länet? Tillståndet för Östergötlands arter och naturtyper

Den här rapporten är den tredje i serien om ”Läget i länet” som Länsstyrelsen ger ut och beskriver ytterligare en del av miljösituationen i Östergötland. Denna rapport är fokuserad på trenderna för framförallt djur, växter och naturtyper på landsidan och de fyra kapitlen omfattar fyra av miljökvalitetsmålen: Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Innehållet i rapporten bygger dels på data insamlade i Länsstyrelsens regi men även information från andra statliga myndigheter och i vissa fall länets kommuner. En stor del av länets data kommer från en verksamhet som kallas ”Regional miljöövervakning”. Denna verksamhet syftar till att följa hur trenderna för olika företeelser inom natur, kultur och miljöområdena ser ut.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_1&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss