Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fåglar i Östergötlands skogs och odlingslandskap -trender 2002-2013

Lövsångare och bofink är de två vanligast förekommande fågelarterna i Östergötland. Stare, ringduva, kaja, talgoxe och koltrast är exempel på andra mycket vanliga fåglar i länet. Dessa resultat baseras på information från årliga inventeringar av Östergötlands fågelfauna genom de så kallade standardrutterna, ett nationellt miljöövervakningsprogram som drivs av Svensk Fågeltaxering vid Lunds Universitet och som ingår i såväl Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningssystem som i Länsstyrelsens regionala miljöövervakning. Metoden går ut på att årligen under häckningstid inventera fågelfaunan längs kvadratiska rutter systematiskt utplacerade över hela landet efter Rikets Nät. I den här rapporten analyserar vi data från de 20 östgötska standardrutterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_28&context=27