Elprovfiske 2013 - Miljöövervakning av vattendrag i Östergötland

Miljöövervakning av fisk ger ett mycket viktigt underlag för att bedöma miljötillståndet i vattendrag. Resultaten används även för uppföljning av miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”, i arbetet med att bevara rödlistade och hotade arter samt vid uppföljning av Natura 2000-områden. Elfiskeundersökningar ger information om artförekomst, beståndstäthet och åldersstruktur samt om beståndens utveckling över tid. I Östergötland har det sedan 2003 årligen genomförts elprovfisken inom den regionala miljöövervakningen och under 2013 genomfördes det fisken på totalt 47 lokaler runt om i länet. Miljöövervakningsprogrammet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommuner och andra intressenter såsom fiskevårdsområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_10&context=27