Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åtgärder för att förbättra miljötillståndet i Slätbaken och utanförliggande skärgård

Att föra samman flera intressegrupper samtidigt i ett område innebär att varje enskild åtgärd kan bli mer effektiv, både kostnadsmässigt och effektmässigt. Flera nyttor och funktioner kan ibland uppnås med samma eller liknande åtgärd. En skyddszon kan anläggas både för att stabilisera kanterna till bäcken för att minska erosion, samtidigt som skyddszonen minskar påverkan och avrinning av näringsämnen och växtskyddsmedel från åkern som gränsar till bäcken. Därmed gynnas både fisken och livet i bäcken av minskad erosion, samt övergödnings- och miljögiftsproblem i nedströms sjöar och havsvikar genom minskade transporter av växtskyddsmedel och näringsämnen. Sammantaget har projektet lyckats få igång åtgärdsarbetet i avrinningsområdet och engagerat ett flertal intressegrupper.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_23&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss