Rökfri skolgård - sanning eller myt?

Hälften av alla rökare beräknas dö i förtid till följd av sin rökning. Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död och sambandet mellan rökning och sjukdom har varit känt sedan mitten av 1960-talet. Trots att dagens kunskap om rökning och dess skadeverkningar är god, börjar fler än 15 000 unga i Sverige att röka varje år. Sedan 1994 har vi haft en tobakslag som bland annat förbjuder rökning på skolgårdar. Det är en skyddslag som handlar om att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för ett gott liv, vilket ligger i skolans uppdrag. Tobakslagen är framförallt kopplad till de två starkaste riskfaktorerna för tobaksbruk; tillgång till tobak samt vuxnas acceptans av att ungdomar brukar tobak.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_4&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss