Häckande fåglar på strandängar i Östergötland -inventeringar 1996-2013

Sedan 1996 har Länsstyrelsen regelbundet genomfört fågelinventeringar på ett sextiotal strandängar i Östergötland, i syfte att följa populationsutvecklingen för några arter knutna till dessa miljöer samt ge underlag för framtida skötselinsatser på strandängarna. Resultat från de första omgångarna med inventeringar har redovisats av Molin (1997) och Persson Nilsson (1999). År 2010 inleddes arbetet med mer regelbunden bevakning av ett trettiotal av dessa strandängar, med ambitionen att ett tiotal ska inventeras årligen med en periodicitet på tre år. Syftet är att insamla underlag som kan användas i länets uppföljning av miljömålen ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt- och djurliv” samt i den regionala miljöövervakningen, där fåglar på strandängar utgör en av de främsta indikatorerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_20&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss