Delrapport - Gift mot sin vilja

Detta är en delrapport på det uppdrag Länsstyrelsen Östergötland fått inom ramen för handlingsplanen ”Gift mot sin vilja”. I uppdraget ingår att bedriva utbildningsinsinsatser, ta fram information till barn och unga om relevant lagstiftning samt ansvara för ett myndighetsnätverk. En förutsättning för att barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter är att aktörer inom alla verksamheter, har kunskap om utsatta barn och ungas levnadsvillkor. Det krävs också förståelse för vilka konsekvenser våld och förtryck får för barn och unga, som utsätts våld och övergrepp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_10&context=27