Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Värna Vårda Visa ett regionalt program för att bättre förvalta och använda naturskyddade områden i Östergötland 2012-2016

Landets länsstyrelser fick år 2010 i uppdrag av regeringen att upprätta regionala program motsvarande det nationella programmet Värna Vårda Visa. Bakgrunden till uppdraget är regeringens proposition ”Hållbart skydd av naturområden” (2008/2009:214). Värna Vårda Visa har även tagits fram mot bakgrund av ”En samlad naturvårdspolitik” (regeringens skrivelse 2001/02:173) och ”Framtidens friluftsliv” (prop. 2009/10:238). Det regionala programmet kommer att redovisas till Naturvårdsverket under 2012. Syftet med Värna Vårda Visa är att tydliggöra Länsstyrelsens ambitioner för att uppnå en så bra förvaltning som möjligt av länets skyddade områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Friluftsliv
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_5&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss