Utvecklad samhällsplanering

Sammanfattning Inom projektet ”Utvecklad samhällsplanering” har man kartlagt bebyggelseutvecklingen i Östergötland mellan 2000-2010 från ett klimatperspektiv. Samtliga kommunala bygglovbeslut har samlats in, bearbetats och analyserats i GIS-miljö och resultaten redovisas på kartor. Syftet har varit att studera hur den nytillkomna bebyggelsen, särskilt bostadsbyggandet, förhåller sig till utbudet av kollektivtrafik och fjärrvärme. Projektet har också försökt belysa och diskutera hur den kommunala översiktsplaneringen samspelar med den verkliga bebyggelseutvecklingen och målen om energihushållning och minskade transporter. Bebyggelsetillskotten utanför städerna har i stor omfattning lokaliserats till landsbygdsområden eller äldre fritidshusområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_2&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss