Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rödlistade svampar i Östergötlands län

Sammanfattning Storsvamparna är förhållandevis väl undersökta i Östergötland i jämförelse med flertalet andra län. Det betyder dock inte att alla naturtyper och arter är tillräckligt väl undersökta. Denna rapport sammanfattar kunskapsläget om de rödlistade storsvamparna i Östergötland 2012, med betoning på arter som förekommer i åtgärdsprogramsarbetet. 294 rödlistade svamparter är funna i Östergötland med sammanlagt över 6 000 fynd. Fynden är förhållandevis väl spridda över länet men med flest fynd runt Norrköping, Linköping och på Omberg. 21 svamparter omfattas av åtgärdsprogram. 15 av dessa är funna i Östergötland. Det gäller främst arter knutna till ogödslade traditionellt skötta ängs- och hagmarker samt kalkrika och/eller lågörtsbarrskogar, gärna med en historia som betade skogar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_1&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss